top of page

REKLAMASJON

REKLAMASJONSFRIST

Ved overlevering, hvor løsningen er ferdig montert og/eller er igangsatt, må kjøper undersøke løsningen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler som gir grunnlag for reklamasjon. En løsning består i de fleste tilfeller helhetlig av utstyr (hardware) og innhold (software).

REKLAMASJONSRETT

Kjøpers reklamasjonsrett omfatter både skader som skyldes fabrikasjons- og materialfeil på utstyr - og når innholdet i løsningen ikke kjører som det gjorde ved overlevering.


Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter leveringsdato. Selger forplikter seg til å foreta reparasjon, utskiftning av defekte deler på utstyr og rette opp feil som faller inn under reklamasjonsretten, uten material– og servicekostnader for kjøper. Transport og reisekostnader dekkes av kjøper.


Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i utstyret uten selgers samtykke, hvis skade oppstår som en følge av ukyndig eller feil behandling, mangelfullt vedlikehold, eller hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Deler som pakninger, enkelte elektroniske komponenter som kabler o.l. betraktes som slitedeler, og er helt eller delvis unntatt fra garanti.
Dersom noe av utstyret slutter å virke etter garantitiden kan kjøper ta kontakt med selger som kontakter leverandør for sending av utstyr som skal erstattes. Kjøper velger enten å montere utstyret selv basert på FDV-dokumentasjon - eller hen bestiller service fra selger til montering etc. Reise, diett og servicebil blir fakturert i tillegg.


Når en løsning har kjørt uten feil i 12 måneder* er den å regne som stabil. Feil som potensielt oppstår etter dette er å regne som slitasjeskader. Endring i hardware som følge av utskifting av slitasjedeler kan kreve oppdatering av software - dette faktureres time for time. 
 

* Med unntak av noen samarbeidspartnere som har egen garantitid.

bottom of page