top of page
IMG_6146.JPG

ORKLA INDUSTRIMUSEUM

ablemagic og Rallar Arkitekter har utviklet ny hovedutstilling for Orkla Industrimuseum. Arbeidet ble påbegynt høsten 2021, og utstillingen åpnet juni 2023. Utstillingen har fått arbeidstittel «Inn i berget». Den forteller om utvikling av gruvedrifta på Løkken – med hovedvekt på 1900-tallet – og hvordan denne aktiviteten har påvirket Løkken-samfunnet og de som bor her. Sammen med arkitektene har vi utviklet et romkonsept som visuelt gir assosiasjoner til berg og gruvedrift gjennom dunkel fargebruk og variasjoner i formasjoner og siktlinjer, og som samtidig skaper gode rom og soner som gjør det mulig å formidle ulike tema gjennom varierte formidlingsgrep – uten at de ulike grepene forstyrrer hverandre.


I denne utstillingen jobber vi med å kontekstualisere gjenstandene på en måte som gjør det lettere for publikum å forstå og se gjenstandenes verdi og relevans – og «koble seg på». Den største gjenstandssamlingen presenterer gjenstandene «i prosess». Det vi si at vi gjennom tekst, illustrasjoner og foto forteller om hele prosessen i gruvedrifta – fra leting via uthenting og foredling til ferdig salgbare produkt – og plasserer gjenstandene der de hører hjemme i denne prosessen. I tillegg presenterer vi noen gjenstander «i kontrast», for å understreke utvikling over tid eller ulike nyanser av samme tema.

Vi har bygget en gruveheis, hvor en tak-til-gulv-projeksjon gjenskaper opplevelsen av å ta heisen ned den dypeste sjakta – nesten tusen meter ned i berget. Sentralt i utstillingen er også en interaktiv tidslinje, hvor publikum får dreie på et industrielt hjul for å se hvordan gruvegangene drives ned gjennom berget – først langsomt de første århundrene, og så i moderne tid med stor effektivitet. På tidslinjeveggen er det også projiserte illustrasjoner og animasjoner som endrer seg når man dreier på «tidshjulet»: en gruvearbeider i arbeid, mengde malm som hentes ut per år, reisetid og reisemåte til Trondheim etc.

 

Andre tema som belyses i utstillingen er vitnefortellinger fra et gruvesamfunn, «bergrommet» med info om hva som befinner seg under bakken og hvordan Løkken-feltet i sin tid ble skapt, utbyggingen av Løkken som «company town», miljø og forurensning. Vi har også utviklet et «taktilt» barnekonsept som går som en rød tråd gjennom hele utstillingsrommet. 

 

ablemagic har  hatt overordnet konseptansvar, visuelt ansvar, ansvar for tekstproduksjon, teknisk utvikling og prosjektledelse. Vi samarbeider med Rallar Arkitekter om utforming og bygging, og museets egne og tilknyttede ressurser om gjenstandsforvaltning, kuratering og montering.

 

Lydbildet er laget av SyncPoint.

Trykk: Fagtrykk.

IMG_6337_edited.jpg
IMG_6146.JPG
IMG_6843.HEIC
bottom of page