top of page
ihearyou-header.jpg

I HEAR YOU

SINTEF har siden 2012 jobbet med prosjektet I hear you, som har som mål å hjelpe barn med hørselhemming i utviklingsIand. I Tanzania gjennomføres det få hørseltester, noe som fører til at barns hørselhemming ikke blir oppdaget og barna heller ikke får nødvendig hjelp. SINTEF lurte på om vi kunne utvikle et screeningverktøy i form av et spill. Spillet skal raskt avsløre om barnet hører dårlig og dermed trenger videre oppfølging. 

Det ferdige spillet for nettbrett er designet for å tolke data korrekt, samtidig som det skal være morsomt å spille. Utfordringen for oss har vært å fjerne mange av de vanlige teknikkene og grepene vi bruker i game design, som ville tatt fokus bort fra selve screeningen. Ved bruk av morsomme dyr og animasjoner guider vi barna gjennom både høye og lave frekvenslyder –  og får på den måten vite om de hører lydene eller ikke. 

BUB

ihearyou-bilde-3.jpg
IMG_7632.JPG
bottom of page