top of page
herbor-mockup (1).jpg

HER BOR / NÅ ER

Sammen med Barneverngruppa hos Statsforvalteren i Trøndelag har vi utviklet to digitale dialogverktøy. En av oppgavene til barneverngruppa er å snakke med barn og ungdom som bor i barneverninstitusjon. Formålet er å sikre at barneverninstitusjonen gir barn og unge forsvarlig omsorg – gjennom å finne ut hvordan barnet og ungdommen har det, og hvordan det blir ivaretatt av voksenpersonene på institusjonen.

I arbeidet med dialogverktøyene ble vi enige om et felles mål: «å styrke barn og unges stemme ved tilsyn». Resultatet er blitt til HER BOR og NÅ ER, som er tatt i bruk i hele Norge. Ungdommer fra Forandringsfabrikken har vært involvert i hele prosessen.

naer-mockup-skjermbilder-8.png
herbor_nrk.jpg
bottom of page