top of page
ultralyd-header.jpg

ANIMASJON OM ULTRALYDTEKNOLOGI

Som del av et større kommunikasjonsprosjekt, utfordret Trondheimsregionen en rekke lokale produksjonsselskap til å lage kortfilmer for å presentere ulike aspekter ved Trondheim som teknologihovedstad. Vi i ablemagic ble bedt om å lage noe om ultralydteknologi. 

 

Filmen sier noe om den sentrale rollen Trondheim har spilt i utviklingen av ultralydteknologien, og hvor viktig dette har vært både for enkeltmennesker og for verden.

Vi valgte å lage en whiteboard-animasjon – rett og slett fordi vi liker denne sjangeren når man skal formidle mye, gjerne kompleks informasjon, på kort tid. Og fordi vi synes en håndtegnet strek kan gjøre teknologiformidling mer menneskelig. 

bottom of page